AKTUELT
Bygging av vei til dam Elgsjø

Visualisering av situasjon langs vegtrasé før, under og etter anleggsperioden  (foto: Tore Sollibråten, GLB)

 

I forbindelse med rehabilitering av dam Elgsjø i Oppdal kommune hadde GLB behov for å etablere anleggsvei i Knutshø landskapsvernområde.

Områdets vernestatus utløste krav om en ekstra skånsom vegbygging både med henhold til valg av vegtrasé og til restaurering av denne etter endt anleggsperiode. Etter en lang prosess med miljøvernmyndighetene, hvor blant annet verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde måtte endres for å gi hjemmel for tillatelse til vegbyggingen, kunne arbeidet med utforming av detaljplaner for oppgradering av dammen og vegbyggingen starte opp. Arbeidene ble utført i 2012 og 2013.

GLB har sammenstilt fotodokumentasjon i en rapport som viser deler av traséen før vegbygging, i anleggsfasen og etter at vegen er tilbakeført.

GLB håper denne rapporten kan være til inspirasjon for andre med tilsvarende utfordringer, enten det er i verneområder eller i andre sårbare naturområder, hvor tradisjonell vegbygging ikke er aktuelt.

Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig i nyhetsarkivet. Skriv «Elgsjø» i søkefeltet så vil tidligere nyhetssaker om prosjektet dukke opp. Her finnes også linker til plandokumenter m.v.

Hvis det er behov for ytterligere informasjon, så kan GLB også kontaktes direkte, og våre kontaktpersoner i forbindelse med prosjektet er:

- Miljørådgiver Tore Sollibråten, tlf. 903 66 373, e-post: ts@glb.no

- Prosjektleder Steinar Sørlie, tlf. 951 94 611, e-post: sts@glb.no

 

Rapport om bygging av vei til Elgsjø

Vedlegg : fotoserier langs vegtrasè og ved dammen ved Elgsjø

 

Tekst: Tore Sollibråten, GLB

 

Publisert 3. september 2014

 
Designet og utviklet av Hamar Media AS – www.hamarmedia.no